De SECL, voluit Stichting Evenementen Commissie Lettele, is een commissie die door het jaar heen verschillende evenementen organiseert. Onder de jaarlijks terugkerende evenementen vallen het paasvuur, Koningsdag en de kermis. Deze worden allemaal mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers uit de gemeenschap van ons dorp Lettele die veel tijd beschikbaar stellen om de evenementen te laten zijn zoals u ze al jaren kent. Wij als bestuur vinden deze evenementen van groot belang om zo met zijn allen het dorp Lettele leefbaar te houden.
De SECL probeert evenementen en feestjes te organiseren zoals evenementen en feestjes behoren te zijn, gezellig en voor jong en oud! Het is als organisatie geweldig om te zien dat deze evenementen zo gewaardeerd worden, en gezien de publieke opkomst en de deelname aan hetgeen er georganiseerd wordt lukt het ons elk jaar weer om voor u een gevarieerd programma op te stellen. Op deze manier blijft het goed toeven in Lettele!