De SECL probeert met zijn bestuur alle groepen van Lettele te vertegenwoordigen. We werken met een hoofdbestuur en elk bestuurslid stuurt een commissie aan. We zijn altijd op zoek naar bestuurs- en commissieleden. Vrijwilliger zijn is leuk, nuttig en leerzaam.
Kum’p er bie en meld je aan via info@secl.nl.


Bestuur SECL v.l.n.r. Rico, Ian, Kevin, Thijs, Jelme, Jaap, Tonnie, Lisanne en Louette.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Rico: Terreincommissie, Paasvuurcommissie
  • Ian: : Barcommissie en Vrijwilligersverzorging
  • Kevin: Secretaris, Sponsorcommissie en PR.
  • Thijs: Activiteitencommissie en Optochtcommissie
  • Jelme: Voorzitter, Vergunningen, Muziekcommissie en Bar
  • Jaap: Kermisexploitanten, Terreincommissie,
  • Tonnie: Penningmeester a.i., Kascommissie
  • Lisanne: Kinder- en jeugdactiviteiten, aankleding
  • Louette: Kinder- en jeugdactiviteiten, Muziekcommissie

Het bestuur kan gecontacteerd worden via info@secl.nl.

Vragen over activiteiten kunnen worden gesteld via: activiteiten@secl.nl

Vragen over bar of muntenbalie kunnen gesteld worden via: bar@secl.nl

Vragen over vergunningen, EHBO en Beveiliging kunnen gesteld worden via: vergunningen@secl.nl

Vragen over sponsoring kunnen gesteld worden via sponsoring@secl.nl

Vragen over donateurschap, facturen en facturen sturen via: facturen@secl.nl