Stichting Evenementen Commissie Lettele

Bestuur en commissies

De SECL probeert met zijn bestuur alle groepen van Lettele te vertegenwoordigen. We werken met een hoofdbestuur en elk bestuurslid stuurt een commissie aan. We zijn altijd op zoek naar bestuurs- en commissieleden. Vrijwilliger zijn is leuk, nuttig en leerzaam.
Kum’p er bie en meld je aan via info@secl.nl.


Bestuur SECL v.l.n.r. Rico, Ian, Kevin, Thijs, Jelme, Jaap, Tonnie, Lisanne en Louette.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Rico: Terreincommissie, Paasvuurcommissie
  • Ian: : Barcommissie en Vrijwilligersverzorging
  • Kevin: Secretaris, Sponsorcommissie en PR.
  • Thijs: Activiteitencommissie en Optochtcommissie
  • Jelme: Voorzitter, Vergunningen, Muziekcommissie en Bar
  • Jaap: Kermisexploitanten, Terreincommissie,
  • Tonnie: Penningmeester a.i., Kascommissie
  • Lisanne: Kinder- en jeugdactiviteiten, aankleding
  • Louette: Kinder- en jeugdactiviteiten, Muziekcommissie

Het bestuur kan gecontacteerd worden via info@secl.nl.

Vragen over activiteiten kunnen worden gesteld via: activiteiten@secl.nl

Vragen over bar of muntenbalie kunnen gesteld worden via: bar@secl.nl

Vragen over vergunningen, EHBO en Beveiliging kunnen gesteld worden via: vergunningen@secl.nl

Vragen over sponsoring kunnen gesteld worden via sponsoring@secl.nl

Vragen over donateurschap, facturen en facturen sturen via: facturen@secl.nl