Lettele heeft een bijna 115 jaar lange geschiedenis met haar kermisfeest en we doen er alles aan om een zo goed en aantrekkelijk mogelijk programma neer te zetten, ook voor in de toekomst. De Stichting Evenementen Commissie Lettele werkt uiteraard zonder winstoogmerk, dus om alle activiteiten voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te kunnen houden en tevens de niet geringe kosten te kunnen dekken, is sponsoring van het allergrootste belang.

Dit jaar hebben we door toenemende kosten besloten om het sponsoringsaanbod te vergroten. In onze nieuwe sponsorfolder kunnen alle mogelijkheden worden bekeken. Ook digitaal zijn er mogelijkheden om te sponsoren en eigen ideeën mogen ook.

Mocht u uw naam willen koppelen aan de kermis, kunt u zich opgeven via het nieuwe digitale inschrijfformulier:http://www.secl.nl/sponsoring/

Facebook_button