Jaarlijks organiseert de SECL deze activiteiten samen met een vaste groep vrijwilligers. Deze dorpsgerichte evenementen organiseren kost behalve tijd ook veel geld. Denk hierbij o.a. aan kosten van vergunningen, opbouwmateriaal, prijsjes voor de kinderspelen en overige onderdelen tijdens de kermis, live bands/muziek, huur van de tenten, beveiliging, etc. etc.

Natuurlijk willen we ook de vrije toegang tot deze evenementen behouden, zodat het voor iedereen toegankelijk is én blijft. Hiervoor vragen we u ieder jaar een financiële bijdrage middels de gebruikelijke acceptgirokaart.

Om het in de toekomst voor u en ons eenvoudiger te maken, vragen wij u om donateur te worden van de SECL. Jaarlijks wordt er dan een, door u te bepalen, vast bedrag aan de SECL overgemaakt via een automatische incasso. In principe verandert er niets vergeleken bij andere jaren, alleen hoeven wij u niet meer jaarlijks een acceptgirokaart te sturen.

Binnenkort zult u van ons een brief ontvangen met daarin een uitgebreide toelichting op onze plannen.

We hopen op uw medewerking, zodat we samen met onze sponsoren de jaarlijkse evenementen  kunnen blijven organiseren en we met z’n allen ook in de toekomst   mogen genieten van deze prachtige festiviteiten in ons mooie dorp Lettele!

Met vriendelijke groet,
Namens de SECL,
Martin te Riele


 

Facebook_button